Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-11-28 
Strona główna > Programy i projekty > Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Powrót do strony głównej
Czytaj treśćartykułu Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Programy i projekty

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

w Gminie Gręboszów

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Powyższy Program przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie przystąpił do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Gręboszów jest prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie.

Do kogo kierowana jest pomoc w ramach Programu?

Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które przekazywane są osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Dla osób korzystających z Programu PO PŻ 2019 organizowane są również bezpłatne Warsztaty o tematyce kulinarnej, dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, przeciwdziałaniu marnowaniu żywności oraz edukacji ekonomicznej.

Kryterium uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020:

O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Obecnie jest to kwota:

  • dla osoby samotnie gospodarującej: 1542,20 złotych,
  • dla osoby w rodzinie: 1161,60 złotych.

 

Opracowanie:  Elżbieta Ciochoń
Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec