Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2023-06-09 
Strona główna > Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Powrót do strony głównej
Czytaj treśćartykułu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

PAMIĘTAJ!

– Powiedz „NIE” – nie zgadzaj się ze złym traktowaniem!

– Opracuj „ PLAN BEZPIECZEŃSTWA”:

 

Jeżeli podjąłeś/łaś decyzję o pozostaniu ze sprawcą, pamiętaj o tym aby:

 1. mieć przy sobie listy numerów telefonów alarmowych,
 2. zawiadomić znajomych lub sąsiadów, którym możesz powiedzieć o zagrożeniu. Poproś aby zadzwonili na policję jeśli usłyszą krzyki i awanturę . Jeżeli masz dzieci, naucz je jak zadzwonić na policję ,
 3. pomyśleć o bezpieczniejszych miejscach w domu ( z których możliwa jest ucieczka i w których nie ma żadnej broni),
 4. pomyśleć o tym dokąd możesz się udać jeśli zdecydujesz się opuścić sprawcę,
 5. przygotować torbę z najpotrzebniejszymi rzeczami i dokumentami ( zobacz listę rzeczy poniżej) ,
 6. pomyśleć o tym kto w razie potrzeby mógłby pożyczyć Ci pieniądze , przechować rzeczy, zaopiekować się Twoimi zwierzętami,
 7. mieć przy sobie kartę telefoniczną lub telefon komórkowy
 8. otworzyć własne konto bankowe,

RZECZY , które warto mieć przygotowane w przypadku ucieczki z domu:

 1. dowód osobisty, paszport, pieniądze ,
 2. karta telefoniczna, telefon komórkowy, klucze do mieszkania, samochodu , pracy,
 3. lekarstwa i recepty,
 4. legitymację ubezpieczeniową, prawo jazdy,
 5. świadectwa szkolne i świadectwa zdrowia, książka z adresami, książeczki oszczędnościowe,
 6. akty urodzenia dzieci i akty zawarcia małżeństwa
 7. ubrania dla siebie i dzieci,
 8. dokumenty rozwodowe i inne dokumenty sądowe

PAMIĘTAJ! Następny krok jaki powinieneś zrobić to zgłosić się do specjalistów, którzy udzielą Ci fachowej pomocy min. W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

 

Mechanizmy zjawiska przemocy.

Aby zrozumieć zjawisko przemocy w rodzinie należy spróbować poznać jego mechanizmy. Pokazują one, iż sytuacja ofiar przemocy w rodzinie nie jest taka, jak nam się pozornie wydaje. To nie jej wola czy skłonności masochistyczne powodują, że osoba trwa w toksycznym związku, mimo ogromu doznawania szkód. Mechanizmy przemocy oplatają ofiarę jak pajęczyna, z której trudno bez wsparcia z zewnątrz się wydostać.

Jeszcze 30 lat temu przemoc w rodzinie tłumaczono, szukając przyczyn w psychice kobiet. Twierdzono, że są kobiety, których osobowość determinuje pojawienie się przemocy w związku. Charakteryzują się one między innymi:

 • zaniżonym poczuciem wartości,
 • silną zależnością, lękiem,
 • obniżonym nastrojem, drażliwością,
 • izolacją społeczną
 • nadużywaniem alkoholu, leków,
 • dolegliwościami psychosomatycznymi, zaburzeniami snu,
 • brakiem szacunku dla siebie,
 • poczuciem winy, obwinianiem siebie za akty przemocy.

Obecnie zmieniła się perspektywa patrzenia na zjawisko przemocy. Uznaje się, że ta powyższa charakterystyka jest typowa dla ofiar przemocy w rodzinie. Jednakże nie stanowi ona przyczyny, tylko konsekwencję życia w związku opartym na przemocy.

Ponadto osoby doznające przemocy:

 • mają objawy zaburzeń lękowych (60%),
 • cierpią na depresję (około 60-80%),
 • w większym stopniu, niż osoby ze związków konstruktywnych, zapadają na choroby somatyczne,
 • nadużywają alkoholu i sięgają po środki psychoaktywne (16 % kobiet ofiar przemocy nadużywa alkoholu).

Współpraca służb i instytucji:

Ofiary przemocy domowej potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, socjalnej, medycznej, a także wsparcia. Niezmiernie istotna jest współpraca i przepływ informacji pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, a co za tym idzie tworzenie koalicji lokalnych. Czynniki sprzyjające podniesieniu skuteczności pomocy ofiarom przemocy domowej świadczonej przez różne służby to:

 • tworzenie zespołów pomocowych składających się z przedstawicieli różnych instytucji, np. policjanta, pracownika socjalnego, lekarza, pedagoga;
 • znajomość miejsc, osób, możliwości udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • przekazywanie i zbieranie informacji od poszczególnych osób i instytucji pomagających rodzinom;
 • konsekwentne egzekwowanie świadczeń wynikających z zadań i kompetencji poszczególnych instytucji;
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników w dziedzinie zjawiska przemocy domowej oraz sposobów skutecznej interwencji i możliwości pomocy;
 • odpowiednia dokumentacja poszczególnych przypadków, form udzielania pomocy i efektów. Uwaga: odpowiednio prowadzona dokumentacja jest niezwykle pomocna w ewentualnym postępowaniu karnym przeciwko sprawcy!

Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym policji lub prokuratora. Także osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie. Ta pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb – psychologa, prawnika, policjanta, lekarza, pracownika socjalnego. Czasem potrzebni są oni wszyscy naraz. Pomoc psychologiczna wspiera na ścieżce wychodzenia z przemocy. Pomoc prawna pozwala postawić sprawcy granice prawne, które uniemożliwią kontynuowanie przemocy.

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.