Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2023-06-09 
Strona główna > Grupy Wsparcia
Czytaj treśćartykułu Grupy Wsparcia

Grupy Wsparcia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie zaprasza chętnych do wzięcia udziału w spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców, którzy przeżywają trudności opiekuńczo – wychowawcze i są zainteresowani wprowadzeniem zmian w relacjach ze swoimi dziećmi.

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest nieformalną organizacją, tworzoną przez samych jej członków, jest to forma wsparcia psychospołecznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc i informacje. Członkowie grupy zrzeszają się zazwyczaj ze względu na jakąś wspólną cechę. Grupy mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty. Pomoc może przyjmować formę dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami  o podobnych trudnościach. Członkowie grupy udzielają sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego, dzielą się swoim doświadczeniem w pokonywaniu trudności. Możliwość opowiedzenia o sowich przeżyciach i wysłuchania innych osób daje poczucie, że nie jest się samemu ze swoimi kłopotami.

Korzyści płynące z uczestnictwa w grupie wsparcia:

  • uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami,
  • wzbogacające doświadczenie poznania i zjednoczenia z innymi osobami zmagającymi się z podobnymi trudnościami,
  • bliższe przyjrzenie się swoim dotychczasowym schematom działania,
  • zdobywanie wiedzy dotyczącej wychowania dzieci,
  • zaspokojenie potrzeby akceptacji i zrozumienia ze strony innych.

Chętnych do wzięcia udziału w grupie prosimy o kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie, 33-260 Gręboszów 137,  tel. 14 6416027.

Spotkania grupy wsparcia odbywać się będą w każdy czwarty poniedziałek miesiąca o godzinie 14.30

 

Opracowanie: Elżbieta Ciochoń

Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec 21.02.2023 r.