Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2023-06-09 
Strona główna
Aktualności

Człowiek – najlepsza inwestycja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. realizuje Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki […]

Struktura organizacyjna

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zajmują się:1. Bernadeta Błachaniec – Kierownik GOPS 2. mgr Zofia Gądek – Specjalista Pracy Socjalnej3. Paulina Marcinkowska – Pracownik Socjalny4. mgr Marzena Smoła – Pracownik Socjalny zatrudniony w ramach       PO KL Realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zajmuje się: 1. mgr Katarzyna Janowiec – Inspektor

Zmiany od 1 stycznia 2012 r. przy ustalaniu prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie informuje, że od 1 stycznia 2012r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do […]