Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2023-06-09 
Powrót do strony głównej
Czytaj treśćartykułu Becikowe

Becikowe

Świadczenia rodzinne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (Becikowe)

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje:

  1. matce lub ojcu dziecka
  2. opiekunowi prawnemu albo
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka.
    – jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu.

Fakt pozostawania pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Z dostarczenia zaświadczenia zwolnione są osoby będące prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osoby, które przysposobiły dziecko.

 

Postępowanie w sprawie o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

 

Dokumenty do pobrania:

Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu