Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-11-28 
Strona główna > Aktualności > Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych
Czytaj treśćartykułu Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych

Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych

Aktualności

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 331/OPS/2022 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na wypłacie dodatku dla pracownika socjalnego.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Gręboszów w 2022 r. wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r., zakończenie zadania na 31 grudnia 2022 r. a zakończenie finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2022 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 13 531,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych 00/100).

Całkowity koszt realizacji zadania od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. szacuje się na kwotę 16 913,94 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 94/100).

 

Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec 22.09.2022 r.