Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-11-28 
Strona główna
Aktualności

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Od dnia 01.08.2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2012/2013 trwający od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.

Informacja dotycząca kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 roku

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. zostaną podwyższone kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Dodatkowa pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od 01 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Rada Ministrów 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).

Dodatkowe 100 zł do świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców lub opiekunów faktycznych dziecka

Rada Ministrów 09 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).