Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2023-03-30 
Strona główna
Aktualności

„Przemoc w rodzinie – sytuacja osób doznających przemocy w rodzinie”

W ramach działań informacyjno – edukacyjnych realizowanych przez gminę, upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy zamieszczony został poradnik pn. „Przemoc w rodzinie – sytuacja osób doznających przemocy w rodzinie”.     Opracowanie: Marzena Smoła Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec 27.03.2023 r.

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością a wykorzystanie nowoczesnych technologii w małopolskich przedsiębiorstwach

Na zdjęciu znajduje sie napis platforma przemysłu przyszłości

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zaprasza przedsiębiorców do wsparcia badania ankietowego „Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością a wykorzystanie nowoczesnych technologii w małopolskich przedsiębiorstwach”   Ankieta znajduje się pod linkiem: https://forms.office.com/e/1Q75PDGuM9 Informację o organizacji przeprowadzającej ankietę można znaleźć pod linkiem https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/co-robimy/     Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec 24.03.2023 r.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie poszukuje osób, które odpłatnie mogłyby pełnić funkcję asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. Asystentem mogą zostać osoby, które: posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy […]

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”

Zdjęcie przedstawia twarz dziecka

Kampania społeczna pt.: “#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowana jest przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 […]