Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-11-28 
Strona główna > Aktualności > Zmiany od 1 stycznia 2012 r. przy ustalaniu prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka
Czytaj treśćartykułu Zmiany od 1 stycznia 2012 r. przy ustalaniu prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka

Zmiany od 1 stycznia 2012 r. przy ustalaniu prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka

Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie informuje, że od 1 stycznia 2012r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia w/w zaświadczenia oświadczeniem). Brak takiego zaświadczenia będzie skutkował brakiem uprawnień do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż  od 10 tygodnia ciąży do porodu – obowiązujące od 01.01.2012 r. –  pobierz
  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną  nie później  niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – obowiązujące do 31.12.2011 r. – pobierz