Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-11-28 
Strona główna > Aktualności > Projekt “Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”
Czytaj treśćartykułu Projekt “Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Projekt “Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Aktualności

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. “Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowania nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie: http://wlaczeniespoleczne.pl

 

 

 

Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec