Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-11-28 
Strona główna > Aktualności > Program „Aktywny Samorząd” 2022
Czytaj treśćartykułu Program „Aktywny Samorząd” 2022

Program „Aktywny Samorząd” 2022

Aktualności

Aktywny Samorząd
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przystąpiło do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Moduły, obszary i zadania programu, które realizowane są w 2022 roku:
Moduł I
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie nr 1 i 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie nr 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie nr 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Zadanie nr 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji.

 

Termin przyjmowania wniosków w przypadku:
Moduł I – od 1 marca do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Moduł II – od 1 marca do 31 marca, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022 oraz od 1 września do 10 października przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023.
Wnioski dotyczące udziału w w/w programie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW, poprzez stronę internetową www.sow.pfron.org.pl.
Wnioski dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej – pokój 26 (I piętro) ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz na stronie internetowej PCPR pod adresem: https://pcprdt.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

 

Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec 10.03.2022 r.