Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2023-06-09 
Strona główna > Aktualności > Pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie
Czytaj treśćartykułu Pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie

Pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie

Aktualności

Znak oznaczający pętle indukcyjną

Gmina Gręboszów pozyskała z PFRON w ramach realizacji projektu „Dostępny samorząd – granty” środki finansowe na wykonanie zadania pn. „Zakup pętli indukcyjnych dla Urzędu Gminy Gręboszów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie”. Dzięki realizacji tego projektu Urząd Gminy w Gręboszowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie oraz Klub Senior + w Hubenicach, zostały wyposażone w pętle indukcyjne.

Zakupiono pętle stanowiskowe, przenośne oraz obwodowe. Dzięki tym urządzeniom osoby niedosłyszące będą mogły samodzielnie załatwić swoje sprawy w naszych urzędach. Urządzenia w zależności od potrzeb mogą być przenoszone pomiędzy stanowiskami, dlatego osoba niedosłysząca będzie mogła załatwić swoją sprawę w każdym referacie. Ponadto pracownicy GOPS będą mogli wykorzystywać je podczas realizacji swoich zadań w terenie. Głównym celem przedsięwzięcia jest spełnienie wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) poprzez dostosowanie instytucji samorządowych i świadczonych przez nich usług do potrzeb osób słabosłyszących oraz polepszenia komunikacji z tymi osobami.

Urządzenie w postaci pętli indukcyjnej jest skierowane do osób z niepełnosprawnością słuchu, które korzystają z aparatów słuchowych. Jej zadaniem jest pomóc osobom słabosłyszącym zrozumieć słowo mówione. Pętla indukcyjna poprawia komunikację z otoczeniem umożliwiając osobom korzystającym z aparatów słuchowych słyszenie źródła dźwięku, wycinając hałas z otoczenia. Z pętli indukcyjnej mogą skorzystać osoby słabosłyszące używające aparatu słuchowego wyposażonego w cewkę indukcyjną.

 

 

Zdjęcie przedstawiające napis Fundusze Europejskie

 

 

Źródło: Urząd Gminy Gręboszów

Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec 13.04.2023 r.