Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2023-01-29 
Strona główna > Aktualności > Ogłoszenie o naborze do Projektu “Twoja szansa na przedsiębiorczość”
Czytaj treśćartykułu Ogłoszenie o naborze do Projektu “Twoja szansa na przedsiębiorczość”

Ogłoszenie o naborze do Projektu “Twoja szansa na przedsiębiorczość”

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE XI EDYCJA

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA SP. Z O. O.

 OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU

,,Twoja szansa na przedsiębiorczość” – powiat dąbrowski.

 

Celem głównym projektu  jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:

 • dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),
 • umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy BEZZWROTNA DOTACJA  w wysokości  29 000,00 zł
 • dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności  gospodarczej  (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego). 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu Tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski) zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • wiek 30 lat i więcej
 • pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne ( nie trzeba być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy!)
 • zamieszkujące lub uczące się na terenie subregionu tarnowskiego tj. miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego
 • które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:
  • osoby powyżej 30 roku życia
  • osoby bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety

Proces rekrutacji trwa od 28.03.02019 do 10.04.2019

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1400 :

 • osobiście w Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska ul. Oleśnicka 3, telefon: 517 878 962
 • za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adresy :

Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska ul. Oleśnicka 3,33-200 Dąbrowa Tarnowska

 

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie  można uzyskać na stronie internetowej:

www.twojaszansa.pakd.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Biuro Projektu „Twoja szansa na Przedsiębiorczość”

ul. Oleśnicka 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel.  517 878 962

e-mail: dabrowatarnowska@farr.pl

 

Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec