Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-11-28 
Strona główna > Aktualności > OGŁOSZENIE DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI – PODPROGRAM 2020 r.
Czytaj treśćartykułu OGŁOSZENIE DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI – PODPROGRAM 2020 r.

OGŁOSZENIE DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI – PODPROGRAM 2020 r.

Aktualności

Logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, flaga UE, godło Polski

OGŁOSZENIE

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI – PODPROGRAM 2020 r.

Artykuły żywnościowe

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie przystąpił do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.

O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Obecnie jest to kwota:

  • dla osoby samotnie gospodarującej: 1542,20 złotych,
  • dla osoby w rodzinie: 1 161,60 złotych.

Zainteresowane osoby i rodziny z terenu Gminy Gręboszów które chcą jeszcze skorzystać   z Pomocy żywnościowej  powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie  od 8 lutego do 22 lutego 2021 r. celem uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej.

 Należy zabrać ze sobą Dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające dochód rodziny tj. odcinki rent, emerytur za poprzedni miesiąc lub decyzję rentową,  informację o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (nakaz płatniczy z UG), zaświadczenia o zarobkach z tytułu zatrudnienia  ( dochód netto).

Wnioski będą przyjmowane w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie  w godzinach 8.00 – 15.00.

Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Gręboszów będzie prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie.

Informacje dotyczące  terminu oraz miejsca wydawania żywności będą  na bieżąco umieszczane  na stronie internetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej  i Urzędu Gminy Gręboszów oraz w siedzibie GOPS  w Gręboszowie tel. (14) 6416027.

 

Opracowanie: Elżbieta Ciochoń

Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec