Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-11-28 
Strona główna > Aktualności > Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 2022 r.
Czytaj treśćartykułu Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 2022 r.

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 2022 r.

Aktualności

1 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. Poz. 1296).

  • W praktyce kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wzrosło o 75 zł i obecnie wynosi 776 zł.
  • Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie w 2022 r. wynosi 600 zł. Wzrosło zatem o 72 zł.
  • Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł (w 2021 r. – 308 zł).

Zmiany z jednej strony dotyczą osób, które będą ubiegały się o świadczenia; z drugiej zaś – mają wpływ na wysokość już wypłacanych świadczeń. Przykładowo maksymalna kwota zasiłku stałego wzrosła do kwoty 719 zł. Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w 2022 r. wyniesie zaś 1837 zł.

Spełnienie kryterium dochodowego jest istotne zwłaszcza dla osób, które starają się o przyznanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. zasiłków celowych na zakup żywności, opału, leków, odzieży i niezbędnych przedmiotów użytku domowego.

Osoby, które ubiegają się o zasiłek stały lub okresowy, także nie mogą przekroczyć obowiązujących progów.

 

Opracowanie: Elżbieta Ciochoń

Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec