Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-12-02 
Strona główna > Aktualności > Nabór uczestników do KLUBU „SENIOR +”
Czytaj treśćartykułu Nabór uczestników do KLUBU „SENIOR +”

Nabór uczestników do KLUBU „SENIOR +”

Aktualności

logo senior +

Nabór uczestników do KLUBU „SENIOR +” w Gminie Gręboszów, Hubenice 2, 33-260 Gręboszów  (w budynku dawnej Szkoły).

 

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Gręboszów, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc
sobie lub innym, zostań uczestnikiem Klubu Seniora „SENIOR +” w Hubenicach   – placówki wsparcia dziennego, posiadającą infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Klub  „Senior +”  zapewniał będzie 5-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

 

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Klub Seniora „Senior +” to:

  • aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi w zakresie aktywności ruchowej, fizjoterapii;
  • realizacja potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim;
  • możliwość korzystania z  telewizji, prasy, biblioteki oraz komputera i Internetu;
  • posiłek;
  • pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.

 

Korzystanie ze świadczeń Klubu  „Senior+” będzie częściowo odpłatne. Opłata obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dom. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej  ustala Rada Gminy Gręboszów . Wysokość opłat za pobyt ustalana będzie w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem sytuacji materialnej seniora i zakresu świadczonych usług, ustaloną zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gręboszów

 

PLANOWANY TERMIN OTWARCIA KLUBU SENIORA „SENIOR +” –  27  GRUDZIEŃ 2017 r.

Klub Seniora  przeznaczony jest dla 15 osób.

 

Wniosek o skierowanie do Klubu Seniora “Senior+” można pobrać w Urzędzie Gminy  w Gręboszowie, Gręboszów 144,  lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej   w Gręboszowie, Gręboszów 137  w godzinach pracy Ośrodka.

 

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie, Gręboszów 137 od  poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

PROCES REKRUTACJI TRWA OD 6 GRUDNIA 2017 r. DO DNIA 18 GRUDNIA 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerami telefonów: (14) 6416027

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bernadeta Błachaniec

Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec