Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-11-28 
Strona główna > Aktualności > Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekun Klubu Seniora, w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+”
Czytaj treśćartykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekun Klubu Seniora, w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekun Klubu Seniora, w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+”

Aktualności

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekun Klubu Seniora, w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+”

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • umiejętność  pracy z osobami starszymi,
 • umiejętność bycia liderem, przywódcą,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • umiejętność organizowania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni,
 • obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • cierpliwość, kreatywność, mile widziane uzdolnienia artystyczne, rękodzieło.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Opieka na działalnością Klubu Seniora, prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki zajęć, opracowanie miesięcznych planów zajęć, organizacja wyjazdów integracyjnych i uczestnictwo w tych wyjazdach, prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych, propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja spotkań integracyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz mieszkańcami Gminy Gręboszów.

 1. Warunki pracy
 • umowa o pracę ( pełny etat )
 • miejsce wykonywania pracy – Hubenice 2; 33-260 Gręboszów
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) własnoręcznie podpisany,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  ukończone kursy i szkolenia,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach.
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
 • w terminie do 09.08.2019 roku do godziny 12:00 z dopiskiem na kopercie: ,, Oferta na stanowisko Opiekun Klubu Seniora”:
 • osobiście w siedzibie GOPS lub pocztą na adres – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie, 33-260 Gręboszów 137.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie weryfikowane będą na etapie rozmów z kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.Dz.Urz.UE L Nr 119.

 

Kierownik GOPS

                                                                           Elżbieta Ciochoń

Opracowanie:  Elżbieta Ciochoń
Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec