Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2023-01-29 
Strona główna > Aktualności > Informacja dotycząca kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 roku
Czytaj treśćartykułu Informacja dotycząca kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 roku

Informacja dotycząca kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 roku

Aktualności

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. zostaną podwyższone kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

 

Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r. kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

♦ 539 zł na osobę w rodzinie lub

♦ 623 zł na osobę w rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się  orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Od dnia 1 listopada 2012 r. kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

♦ 77 zł na dziecko do 5 lat,

♦ 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,

♦ 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

 

Bez zmian pozostają kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,  świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.