Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-12-02 
Strona główna > Aktualności > DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI – 2018 r.
Czytaj treśćartykułu DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI – 2018 r.

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI – 2018 r.

Aktualności

                                                                              

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie przystąpił do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017.

O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Obecnie jest to kwota:

  •  dla osoby samotnie gospodarującej: 1268,00 złotych,
  •  dla osoby w rodzinie: 1028,00 złotych.

Zainteresowane osoby i rodziny z terenu Gminy Gręboszów które chcą jeszcze skorzystać  z Pomocy żywnościowej, powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie  w dniach 12-20 września   2018 r. celem uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej.

Należy zabrać ze sobą Dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające dochód rodziny tj. odcinki rent, emerytur za poprzedni miesiąc lub decyzję rentową,  informację o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (nakaz płatniczy z UG), zaświadczenia o zarobkach z tytułu zatrudnienia  (dochód netto).

Wnioski będą przyjmowane w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie   od  12-20 września 2018 roku w godzinach 8.00 – 15.30.

Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Gręboszów będzie prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie.

Informacje dotyczące  terminu oraz miejsca wydawania żywności będą  na bieżąco umieszczane  na stronie internetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej  i Urzędu Gminy Gręboszów oraz w siedzibie GOPS  w Gręboszowie tel. (14) 6416027.

 

Opracowanie: Elżbieta Ciochoń
Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec