Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2023-06-01 
Strona główna > Aktualności > Dotacja celowa – Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
Czytaj treśćartykułu Dotacja celowa – Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Dotacja celowa – Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Aktualności

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 62/OPS/2022 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Gręboszów w 2022 r. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2022 r.

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej poprzez zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 36 573,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote  00/100).

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2022 szacuje się na kwotę 45 717,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych  00/100).

 

 

Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec 25.03.2022 r.