Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2023-06-01 
Strona główna > Aktualności > Dotacja celowa – Rozwój Pomocy Społecznej
Czytaj treśćartykułu Dotacja celowa – Rozwój Pomocy Społecznej

Dotacja celowa – Rozwój Pomocy Społecznej

Aktualności

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 213/OPS/2022 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Gręboszów w 2022 r. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań  mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze :

II. realizacja dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, poprzez organizację specjalistycznego poradnictwa – psychologicznego i prawnego.

III. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości – zatrudnienie specjalisty do obsługi informatycznej.

IV. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych – zatrudnienie specjalisty do obsługi prawnej ośrodka.

VI. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z wyłączeniem remontów.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2022 r.

Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług, zgodnie z przedłożonym we wniosku opisem działań.

Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 21 120,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100).

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2022 szacuje się na kwotę 26 400,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych  00/100).

 

Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec 21.04.2022 r.