Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-12-02 
Strona główna > Aktualności > SPOTKANIE ZORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRĘBOSZOWIE Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRĘBOSZOWIE W DNIU 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU.
Czytaj treśćartykułu SPOTKANIE ZORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRĘBOSZOWIE Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRĘBOSZOWIE W DNIU 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU.

SPOTKANIE ZORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRĘBOSZOWIE Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRĘBOSZOWIE W DNIU 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU.

Aktualności

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2019  w  dniu 26 września 2017 roku  zorganizowano  w Szkole Podstawowej w Gręboszowie “Spotkanie z Rodzicami”

 

Opis spotkania:

Spotkanie odbyło się z udziałem Psychologa Pani Aleksandry Zaczkiewicz.

Pani Psycholog  przeprowadziła prelekcję  na temat:

  1. Wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach  zagrożonych przemocą w rodzinie.
  2. Cyberprzemoc czyli agresja w Internecie.
  3. Informacja w zakresie możliwości i form uzyskania między innymi; pomocy  medycznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej osobom uwikłanym w przemoc domową.

 

Ponadto Psycholog Aleksandra Zaczkiewicz  pełniła dyżur udzielając indywidualnych porad osobom zainteresowanym – w trakcie  trwającego spotkania wywiadowczego w Szkole Podstawowej w Gręboszowie.

W czasie trwającej prelekcji zebranym Rodzicom  Pracownicy GOPS Gręboszów rozdawali ulotki informacyjne .

W spotkaniu  zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wzięło udział około 60 Rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej i klas Gimnazjalnych oraz Nauczyciele .

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ( Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ) na spotkaniu udzieliła również informacji na temat możliwości  uzyskania pomocy psychologicznej i terapeutycznej w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym  przy GOPS  w Gręboszowie.

 

Przewodnicząca
Zespołu Interdyscyplinarnego
Bernadeta Błachaniec