Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-12-02 
Strona główna > Programy i projekty > Przeciwdziałanie przemocy – Punkt konsultacyjno-informacyjny
Powrót do strony głównej
Czytaj treśćartykułu Przeciwdziałanie przemocy – Punkt konsultacyjno-informacyjny

Przeciwdziałanie przemocy – Punkt konsultacyjno-informacyjny

Programy i projekty

Dyżury w Punkcie pełnią Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Psycholog, Prawnik., Terapeuta do spraw uzależnień.

Dyżur Prawnika: pierwszy i trzeci piątek miesiąca.

Dyżur Psychologa: drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

Dyżur Terapeuty do spraw uzależnień: pierwszy i trzeci piątek miesiąca.

 

Umówienie się ze specjalistą następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z Pracownikami OPS– telefon kontaktowy (14) 6416027.

 

Oferta punktu skierowana jest do osób doznających:

  • przemocy w rodzinie ,
  • osób stosujących przemoc wobec bliskich,
  • świadków przemocy domowej.

 

Do zadań Punktu należy:

  1. udzielanie wsparcia psychologicznego, prawnego osobom dzwoniącym i przychodzącym,
  2. poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  3. motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy w rodzinie,
  4. kierowanie do lokalnych placówek dla osób uwikłanych w przemoc domową,
  5. interweniowanie w odpowiednich instytucjach,
  6. prowadzenie i udostępnianie bazy danych o instytucjach i formach pomocy na terenie Małopolski dla osób uwikłanych w przemoc.