Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-11-28 
Strona główna > Aktualności > Projekt “MŁODZI I AKTYWNI VI”
Czytaj treśćartykułu Projekt “MŁODZI I AKTYWNI VI”

Projekt “MŁODZI I AKTYWNI VI”

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że realizuje Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim (VI) “Młodzi i Aktywni” na lata 2014-2020. Projekt ma na celu promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcia mobilności pracowników. Uczestnikami spełniającymi kryteria dostępu są osoby młode do 30 roku życia, w szczególności osoby nie pracujące, nie uczące się zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby z niepełnosprawnościami oraz długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu osoby mogą skorzystać ze wsparcia w szczególności z:

  • pośrednictwa pracy,
  • poradnictwa zawodowego,
  • stażu,
  • prac interwencyjnych,
  • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • doposażeń,
  • bonów szkoleniowych,
  • bonów na zasiedlenie oraz innych.

Każdy uczestnik projektu skorzysta z form wsparcia dobranych indywidualnie do potrzeb.

 

Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec