Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-11-28 
Strona główna > Kampania informacyjna > Pomoc dla osób dotkniętych przemocą
Powrót do strony głównej
Czytaj treśćartykułu Pomoc dla osób dotkniętych przemocą

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą

Kampania informacyjna

Informacja o instytucjach i podmiotach realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym realizujące zadania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu dąbrowskiego i Gminy Gręboszów:

  1. Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Berka Joselewicza 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
  2. Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Wyszyńskiego 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
  3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Szpitalna 1,  33-200 Dąbrowa Tarnowska
  4. Punkt Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
  5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gręboszów 137,  33-260 Gręboszów.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określa m.in. zadania dla instytucji rządowych i samorządowych oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację działań na rzecz profilaktyki i ograniczenia zjawiska przemocy domowej w Polsce, udzielania pomocy jego ofiarom oraz oddziaływania na sprawców tego przestępstwa.
Jednym z zadań wskazanych do realizacji przez powiat jest ewidencjonowanie instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne.

W Powiecie Dąbrowskim podmiotem realizującym program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie jest:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel./fax 14 642-44-15
e-mail: pcprdt@interia.pl
www.pcprdt.pl
Program adresowany jest do osób stosujących przemoc i odbywa się w systemie otwartym, przewiduje możliwość wprowadzania nowych uczestników w trakcie jego realizacji. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

INFORMATOR-2021-BAZA-TELEADRESOWA-PODMIOTOW-ORAZ-ORGANIZACJI-POZARZADOWYCH-REALIZUJACYCH-ODDZIALYWANIA-WOBEC-OSOB-STOSUJACYCH-PRZEMOC-W-RODZINIE

Ulotka

Ulotka

 

Ulotka

 

Do pobrania: kampania informacyjna-stop przemocy