Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-12-02 
Strona główna > Aktualności > Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych
Czytaj treśćartykułu Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych

Dotacja celowa – dodatki dla pracowników socjalnych

Aktualności

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

 

Gmina Gręboszów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 674/OPS/2021 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na wypłacie dodatku dla pracownika socjalnego.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Gręboszów w 2021 r. wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 30 maja 2021 r., zakończenie zadania na 31 grudnia 2021 r. a zakończenie finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2021 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Gręboszów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 6 464,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100).

Całkowity koszt realizacji zadania od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. szacuje się na kwotę 8 081,03 zł (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych 03/100).

 

Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec