Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-12-08 
Strona główna > Aktualności > Dodatkowa pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od 01 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Czytaj treśćartykułu Dodatkowa pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od 01 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Dodatkowa pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od 01 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Aktualności

Rada Ministrów 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).

Powyższa uchwała i  rozporządzenie przewidują, iż niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

 

Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż pomoc będzie przyznawana i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.