Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2021-10-19 
Strona główna
Aktualności

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

W dniu 01.01.2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2011 r., Nr 295, poz. 1746).

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gręboszowie

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. realizuje Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki […]

Struktura organizacyjna

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zajmują się:1. Bernadeta Błachaniec – Kierownik GOPS 2. mgr Zofia Gądek – Specjalista Pracy Socjalnej3. Paulina Marcinkowska – Pracownik Socjalny4. mgr Marzena Smoła – Pracownik Socjalny zatrudniony w ramach       PO KL Realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zajmuje się: 1. mgr Katarzyna Janowiec – Inspektor