Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2019-10-19 
Strona główna
Aktualności

Zasiłek pielęgnacyjny

  Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osobie w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła […]

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

W dniu 01.01.2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2011 r., Nr 295, poz. 1746).

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gręboszowie

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. realizuje Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki […]