Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2017-11-23 
Strona główna
Aktualności

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI – PAŹDZIERNIK 2017 r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie przystąpił do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Gręboszów będzie prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie. ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA […]

SPOTKANIE ZORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRĘBOSZOWIE Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRĘBOSZOWIE W DNIU 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU.

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2019  w  dniu 26 września 2017 roku  zorganizowano  w Szkole Podstawowej w Gręboszowie „Spotkanie z Rodzicami”   Opis spotkania: Spotkanie odbyło się z udziałem Psychologa Pani Aleksandry Zaczkiewicz. Pani Psycholog  przeprowadziła prelekcję  na temat: Wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych […]

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie informuje, że od dnia 01.08.2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie przyjmowane będą wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018 o ustalenie prawa do: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego (500+)   Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków […]

„Warsztaty Zdrowia dla Kobiet”

Centrum Medyczne Maszachaba realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych. Do pobrania : ulotka informacyjna